Tekstbruk

Kurset for deg som ønsker å ha flere verktøy i arbeidet med formidling av tekst. Over to dager bryter vi ord og tone ned til de minste bestanddelene, før vi bygger alt sammen igjen til et fullverdig fysisk uttrykk. 

Se under for påmelding ⇩

Det er ikke lenger mulig å melde seg på kurset

Om kurset

Som skuespillere er vi vant til å jobbe med tekst, men noen ganger opplever vi kanskje at vi står fast i én måte å si replikken på, havner i mønstre vi ikke klarer å bryte ut av, eller blir monotone og livløse. Dette kurset har som mål å gi deg flere verktøy å bruke når du havner i slike situasjoner. Ved å ta det hele back to basics, og bryte tekst og språk ned til minste bestanddel, håper jeg å gradvis gjøre deg bevisst på hvilke tekniske verktøy du kan ta i bruk for å få en replikk eller en tekst til å svinge.


Mange av disse verktøyene bruker du nok allerede – kanskje uten å være bevisst på hva de er og hvordan du kan kombinere dem med andre verktøy. Vi ser på koblingen mellom intensjon og måte, utforsker tekniske verktøy som tempo, dynamikk, pitch og klang, reintroduserer tegnsetting for skuespilleren, og jobber med betoning, tanker og fysisk uttrykk. Til slutt får de som ønsker det, muligheten til å jobbe i dybden med en selvvalgt monolog. (NB! Begrensning på antall plasser til dette - førstemann til mølla. Mer info under).


Oppsett:

På første dag ser vi spesifikt på ord og tone, og plukker disse fra hverandre før vi ser på nye koblinger og blir bevisst det tekniske som påvirker disse. Underveis bruker vi en felles tekst som referansepunkt, og kanskje får noen muligheten til å fremføre denne på slutten av dagen. 

Neste dag får alle i oppgave å klargjøre en selvvalgt tekst, og med den koble arbeidet fra dagen før sammen med det fysiske. Gjennom en rekke gruppeøvelser skal vi forsøke å gå dypere inn i tekstene, og dagen slutter med at fire personer får muligheten til å jobbe masterclass med sin selvvalgte tekst.


Utbytte:

Ved utgangen av kurset skal deltakerne: 

- ha blitt bevisst på ulike verktøy hen kan ta i bruk i sitt eget arbeide med tekst

- ha fått jobbet med en gitt monolog og utforsket denne både praktisk, teknisk og fysisk

- ha deltatt på eller observert en masterclass i tekstarbeid


Praktisk info:

Mer praktisk info kommer ved påmelding.

Spesifiser i påmeldingsskjema om du ønsker å delta på masterclass med din selvvalgte tekst på dag nummer to. Her er det førstemann til mølla som gjelder, da vi kun kan gjøre dette med fire personer (20 min per person).Pris:

Kr 800,- for en helg (inkluderer begge dager), per person

Avslag kr 150,- hvis du får med en venn som referer til deg (kan brukes to ganger, noe som potensielt gir deg prisen kr 500,-)

Alle deltakere får tilsendt faktura som betales før kursstart

Om Robin

Robin jobber for tiden som regissør og skuespiller, og har de siste fire årene undervist i skuespill ved Fagskolen Kristiania, avdeling Bårdar Akademiet. Han er utdannet skuespiller fra The American Academy of Dramatic Arts, har en bachelorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, samt en master i teaterregi fra Columbia University. Robin har alltid vært opptatt av tekst og formidling, og vant på skuespillerstudiet prisen Lawrence Langner Award for Voice and Speech. Han har siden den tid gått dypere inn i hvordan å bruke ulike tekniske verktøy for å bli bevisst formidlingen vår av tekst, og bruker fra sin erfaring med blant annet Viewpoints, fonetikk og bevegelsesarbeid for å gjøre dette.


Det er ikke lenger mulig å melde seg på kurset